Huyện Dầu Tiếng: Tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn


UBND huyện Dầu Tiếng vừa tổ chức cuộc họp thông qua báo cáo giám sát công tác thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU của Tỉnh ủy về việc “Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Tại cuộc họp, lãnh đạo huyện đã lắng nghe ý kiến phản hồi của các phòng ban chuyên môn và báo cáo tiến độ thực hiện việc bảo vệ tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn trong thời gian qua. Qua đó, rút ra những kinh nghiệm thực tiễn để làm tốt hơn nhiệm vụ, chức năng thực thi pháp luật, quản lý nhà nước. Huyện Dầu Tiếng với nhiều lợi thế được thiên nhiên ưu đãi đang có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế – xã hội. Nếu có chính sách quản lý, bảo vệ và khai thác hiệu quả, đặc biệt là tài nguyên nước và cát xây dựng, địa phương sẽ có nhiều cơ hội để phát triển.

Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn, lãnh đạo huyện Dầu Tiếng giao Phòng Tài nguyên & Môi trường và Công an huyện tiếp tục lên kế hoạch, thường xuyên phối hợp với ngành chức năng tỉnh thực hiện các chuyên đề thanh, kiểm tra các cơ sở khai thác, kinh doanh, sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

ĐÌNH THẮNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *