Huyện Dầu Tiếng: Sản xuất công nghiệp phục hồi tích cực


 Theo UBND huyện Dầu Tiếng, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số giải pháp tích cực nhằm bảo đảm kinh tế – xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định, sản xuất công nghiệp và thương mại – dịch vụ đã có sự phục hồi tích cực.

Trong tháng 10, ước tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 1.891 tỷ đồng, tăng 12,46% so cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng ước thực hiện 15.693,8 tỷ đồng, đạt 77,89% so kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt 907 tỷ triệu đồng. Đến nay, trên địa bàn huyện có 456/462 doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường.

TIỂU MYhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *