Huyện Dầu Tiếng: Phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả kết hợp với du lịch sinh thái


 Trong giai đoạn 2021-2025, huyện Dầu Tiếng tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện theo hướng văn minh, nâng cao giá trị. Theo đó, huyện đã tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả kết hợp với phát triển du lịch sinh thái tại xã Thanh Tuyền; đồng thời, khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ, xây dựng các vùng chăn nuôi tập trung..

Đến nay, toàn huyện có 253 trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Tổng đàn gia súc 205.300 con, sản lượng thịt cung ứng cho thị trường 40.964 tấn/năm, giá trị chăn nuôi heo đạt 5,35 tỷ đồng/ha/năm; đàn gia cầm trên 3,3 triệu con, sản lượng thịt 41.000 tấn/năm, giá trị chăn nuôi gà đạt 3,7 tỷ đồng/ha/ năm; đàn trâu, bò trên 7.000 con. Tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm 48,35% trong cơ cấu ngành nông nghiệp; diện tích nuôi trồng thủy sản 11,6ha, giá trị nuôi trồng thủy sản đạt 646 triệu đồng/ha/năm.

THOẠI PHƯƠNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *