Huyện Dầu Tiếng: Giải ngân vốn chính sách tiếp tục tăng mạnh


 Đại diện Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) huyện Dầu Tiếng cho biết, trong quý I-2022 đơn vị đã thực hiện giải ngân cho 1.324 lượt hộ vay với tổng số tiền là 54,4 tỷ đồng. Theo thống kê của NHCSXH huyện, tổng nguồn vốn đến ngày 31-3-2022 là 508,4 tỷ đồng, tăng 42,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, tổng dư nợ cùng thời điểm là 506 tỷ đồng, đạt 99,52% kế hoạch, tăng 10,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 9,95 tỷ đồng so với đầu năm. Về hoạt động ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể, tính đến nay địa bàn huyện Dầu Tiếng lũy kế tổng dư nợ của 4 tổ chức với số tiền đạt 494,7 tỷ đồng, chiếm 97,78% tổng dư nợ, với 12.477 hộ vay. Đến nay địa bàn huyện đã huy động được 12,8 tỷ đồng vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân.

ĐÌNH THẮNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *