Huyện Dầu Tiếng: Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt 79,89% kế hoạch


Trong 10 tháng năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng chung của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên với sự nỗ lực vượt qua khó khăn của các doanh nghiệp, sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh và địa phương, ngành công nghiệp huyện Dầu Tiếng có sự tăng trưởng khá với tổng giá trị sản xuất gần 15.694 tỷ đồng, đạt 77,89% so với kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng gần 7.527 tỷ đồng, đạt 79,89% kế hoạch năm, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2020; giá trị thương mại – dịch vụ trên 4.852 tỷ đồng, đạt 78,11% so với kế hoạch năm; giá trị sản xuất nông nghiệp gần 3.315 tỷ đồng, đạt 73,39% so với kế hoạch năm. Hiện nay, UBND huyện Dầu Tiếng đang tích cực theo dõi tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Đồng thời, huyện hỗ trợ, thúc đẩy nhà đầu tư triển khai xây dựng Cụm công nghiệp An Lập, hoàn chỉnh hồ sơ trình tỉnh thành lập Cụm công nghiệp Long Tân. Cùng với đó, huyện phối hợp với Sở Công thương rà soát, định hướng để lập phương án phát triển của ngành công thương tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

THANH HỒNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *