Huyện Dầu Tiếng: Chú trọng công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng


Ngay từ đầu năm 2021, huyện Dầu Tiếng đã chú trọng công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng đô thị, giao thông. Cụ thể, huyện đã ban hành kế hoạch phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025, triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng vùng huyện Dầu Tiếng đến năm 2040, trình tỉnh phê duyệt quy hoạch chung đô thị mới Thanh Tuyền đến năm 2040.

Bên cạnh đó, huyện đã lập đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm thương mại – dịch vụ – khu dân cư thị trấn Dầu Tiếng, Khu đô thị phía đông (tỷ lệ 1/500), Khu trung tâm thương mại – dịch vụ – dân cư phía bắc thị trấn Dầu Tiếng (tỷ lệ 1/500)… Huyện đã tiếp nhận và xem xét giải quyết 97 hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng. Công tác quản lý trật tự đô thị, kiểm tra xây dựng, xử lý các sai phạm cơ bản bảo đảm.

PHƯƠNG LÊhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *