Huyện Bàu Bàng: Thu ngân sách vượt chỉ tiêu được giao


Theo UBND huyện Bàu Bàng, năm 2021 huyện tập trung chỉ đạo, điều hành các ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đạt kết quả tốt. Trong đó, thu ngân sách vượt chỉ tiêu được giao năm 2021. Cụ thể, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện hơn 1.348 tỷ đồng, đạt 118,19% kế hoạch tỉnh giao và 101,29% Nghị quyết HĐND huyện thông qua.

Trong năm, Bàu Bàng ước thực hiện chi ngân sách hơn 991 tỷ đồng, đạt 120,03% kế hoạch tỉnh giao và 97,64% Nghị quyết HĐND huyện thông qua, trong đó chi đầu tư phát triển hơn 122 tỷ đồng, chi thường xuyên hơn 869 tỷ đồng. Hoạt động thu chi ngân sách của địa phương bảo đảm cân đối, theo đúng quy định.

PHƯƠNG LÊhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *