Huyện Bàu Bàng: Giải quyết tốt các thủ tục về đất đai cho tổ chức, cá nhân


Theo UBND huyện Bàu Bàng, năm 2021 huyện đã cấp 114 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, giải quyết 15.178 trường hợp đăng ký biến động đất đai và đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất. Cũng trong năm, UBND huyện xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho 19 trường hợp, cấp phép khai thác nước dưới đất cho 3 trường hợp, chấp thuận địa điểm đầu tư 18 trường hợp. Huyện đã công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021, hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2020, tổ chức thực hiện thống kê đất đai năm 2021.

Bên cạnh đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng đã phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với 87 hồ sơ. Dự án Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng đã ban hành 416 thông báo thu hồi đất…

PHƯƠNG LÊhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *