Huyện Bàu Bàng: Cấp mới 418 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cá thể


 Năm 2021, hoạt động thương mại – dịch vụ của huyện nhìn chung ổn định, hàng hóa trên thị trường đa dạng, phong phú, không có tình trạng khan hiếm hàng hóa xảy ra trên địa bàn. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn huyện đạt hơn 6.370 tỷ đồng, tăng 16,54% so với năm 2020.

Huyện đã cấp 418 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể với tổng số vốn đăng ký là 134,6 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn huyện có 8.133 hộ kinh doanh cá thể, với tổng vốn đăng ký gần 2.000 đồng. Ngoài ra, bến xe khách Bàu Bàng hiện có 53 phương tiện đăng ký khai thác, hoạt động trên 27 tuyến; doanh thu trong năm 2021 đạt trên 210 triệu đồng.

PHƯƠNG ANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *