Huyện Bắc Tân Uyên: Ứng dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật vào sản xuất


 Trong 10 tháng năm 2021, huyện Bắc Tân Uyên đã triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể, “Mô hình canh tác chuối sứ cấy mô theo tiêu chuẩn VietGAP” được thí điểm tại xã Thường Tân, thực hiện nhân rộng tại xã Đất Cuốc, sau 5 tháng tuổi sinh trưởng và phát triển tốt, từ 1 ha đã nhân rộng lên được 3 ha. “Mô hình nuôi heo rừng thịt an toàn sinh học” thực hiện trên địa bàn xã Lạc An và Đất Cuốc đã xuất bán xong với giá 130.000 – 150.000 đồng/kg hơi, lãi 1 – 1,2 triệu đồng/con/4,5 tháng, trọng lượng đạt 30 – 35 kg/ con, nguồn thức ăn chủ yếu là rau cỏ, không phụ thuộc thị trường và hiện các hộ đã tự tuyển chọn lại số heo cái làm giống, nhân rộng tăng đàn. “Mô hình nông nghiệp đô thị tạo dáng và chăm sóc trồng bưởi bonsai trong chậu” thực hiện trên địa bàn thị trấn Tân Thành. Các mô hình áp dụng khoa học kỹ thuật mang lại hiệu quả, thu hút sự tham gia của nhiều hộ nông dân.

TIẾN HẠNHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *