Huyện Bắc Tân Uyên: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ hơn 4.100 tỷ đồng


 Trong năm 2021, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp huyện Bắc Tân Uyên ước thực hiện hơn 2.600 tỷ đồng, tăng 3,94% so với năm 2020 và đạt 100,23% nghị quyết HĐND huyện. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước thực hiện hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 10,28% và đạt 99,35% nghị quyết HĐND huyện. Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ là hơn 4.100 tỷ đồng, tăng 12,54% và đạt 98,71% nghị quyết HĐND huyện.

Năm 2021, dù phải chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, kinh tế của huyện vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định. Năm 2022, huyện nỗ lực phấn đấu đạt các chỉ tiêu: Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp tăng từ 3,7 – 4,7% so; giá trị sản xuất công nghiệp tăng từ 11,5 – 13,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng từ 14 – 16% so với năm 2021.

TIẾN HẠNHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *