Huyện Bắc Tân Uyên: Tiết kiệm điện ước thực hiện 15.582.000 kWh


 Trong năm 2021, trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên đã lắp đặt mới 770 điện kế, nâng tổng số khách hàng sử dụng điện trên địa bàn lên 19.800, ước đạt 99,9% số hộ có điện.

Trong năm, tiết kiệm điện trên địa bàn huyện ước thực hiện 15.582.000 kWh, đạt 100% so với kế hoạch năm. Huyện cũng đã triển khai công tác kiểm tra giá bán lẻ điện của các tổ chức, cá nhân kinh doanh nhà cho thuê trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra, các chủ cơ sở thu giá bán lẻ điện đối với người thuê trọ bảo đảm theo quy định.

TIẾN HẠNHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *