Huyện Bắc Tân Uyên: Thực hiện nâng cấp bê tông xi măng, bê tông nhựa được 124km


 Trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên hiện có 1.163 tuyến đường xã, với tổng chiều dài 666,7km. Trong đó đã thực hiện nâng cấp bê tông xi măng, bê tông nhựa được 124km, đạt tỷ lệ 18,6%. Các tuyến đường xã còn lại được cứng hóa bằng cấp phối đá dăm, sỏi đỏ, bảo đảm lưu thông thuận tiện (so với thời điểm năm 2014, tỷ lệ nhựa hóa, bê tông hóa tăng 17%).

Bên cạnh đó, UBND các xã đã đầu tư một số công trình giao thông nông thôn trên cơ sở vận động các doanh nghiệp đóng góp, nhân dân hiến đất, tài sản trên đất, nhân công, vật liệu… Huyện Bắc Tân Uyên đang hướng tới mục tiêu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

TIẾN HẠNHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *