Huyện Bắc Tân Uyên: Thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực


 Theo số liệu của UBND huyện Bắc Tân Uyên, trong 6 tháng đầu năm, huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh đã tổ chức khởi công xây dựng Khu công nghiệp VSIP 3 tại xã Tân Lập, đến nay trên địa bàn huyện có 5 khu, cụm công nghiệp. Cùng thời gian trên, Khu công nghiệp Tân Bình đã thu hút được 3 dự án đầu tư nước ngoài mới. UBND huyện cũng đã có văn bản phúc đáp các sở, ngành đối với 3 dự án đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp, tiếp tục tạo điều kiện để các dự án nhanh chóng triển khai.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp 38 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Lũy kế đến nay trên địa bàn huyện có 675 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, với tổng vốn đầu tư gần 11.000 tỷ đồng.

HẠNH NHIhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *