Huyện Bắc Tân Uyên: Tạo điều kiện thuận lợi cho công nghiệp phát triển


 Theo UBND huyện Bắc Tân Uyên, trong thời gian còn lại của cuối năm 2021, huyện tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp “3 xanh”, “3 tại chỗ” sản xuất, kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng. Huyện sẽ giải quyết nhanh đúng quy trình với các hồ sơ đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp. Phối hợp với các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng các dự án Khu công nghiệp (KCN) Đất Cuốc mở rộng, KCN Tân Bình, KCN VSIP 3 – xã Tân Lập.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định trên lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng và phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, cương quyết xử lý các vi phạm. Được biết, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện 10 tháng qua đạt 3.837 tỷ đồng, tăng 9,07% so với cùng kỳ và đạt 80,58% so với kế hoạch đề ra.

TIỂU MYhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *