Huyện Bắc Tân Uyên: Tăng trưởng tốt trên các lĩnh vực sản xuất


 Theo số liệu UBND huyện Bắc Tân Uyên, trong tháng 5-2022, giá trị sản xuất của các lĩnh vực tiếp tục tăng. Theo đó, trong tháng giá trị sản xuất ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của huyện ước thực hiện đạt 465 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm 2.272 tỷ đồng, tăng 12,53% so cùng kỳ và đạt 43,07% so kế hoạch năm 2022.

Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 5 tháng đầu năm 438 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳvà đạt 43,14% so với kế hoạch năm. Sản xuất nông nghiệp của huyện ổn định, các loại cây trồng đều được xuống giống kịp thời và phát triển tốt.

TIẾN HẠNHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *