Huyện Bắc Tân Uyên: Số lượng trang trại trồng trọt tiếp tục tăng


 Năm 2021, trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên có tổng diện tích cây lâu năm gần 24.000 ha, tăng 0,22% so với năm 2020. Trong đó, một số loại cây chủ lực như cao su hơn 21.000 ha, điều 149,3 ha, cây ăn trái hơn 2.500 ha… Đến nay, trên địa bàn huyện có 102 trang trại trồng trọt, với tổng diện tích khoảng 1.464 ha, tăng 35 trang trại và 192 ha. Trong năm, tình hình sâu bệnh xuất hiện hầu hết trên các loại cây trồng ở mức độ nhẹ đến trung bình, với diện tích khoảng hơn 5.900 ha. Ngành chức năng huyện thường xuyên hướng dẫn nông dân triển khai các biện pháp phòng trị kịp thời, cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, không ảnh hưởng đến năng suất.

TIẾN HẠNHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *