Huyện Bắc Tân Uyên: Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định


Theo UBND huyện Bắc Tân Uyên, năm 2021 tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tương đối ổn định. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước thực hiện được 2.637 tỷ đồng, tăng 3,94% so với năm 2020, đạt 100,23% kế hoạch năm. Trong nông nghiệp, ngành trồng trọt chiếm tỷ trọng 78,12%, ngành chăn nuôi chiếm tỷ trọng 21,88%. Đến nay, trên địa bàn huyện có 102 trang trại trồng trọt, với tổng diện tích khoảng 1.464 ha; 67 trang trại chăn nuôi, trong đó có 30 trang trại hoạt động theo mô hình trại lạnh, khép kín.

Trong năm, trên địa bàn huyện có 4 hợp tác xã (HTX) mới được thành lập, không có HTX lập thủ tục giải thể. Đến nay, trên địa bàn huyện có 24 HTX đang hoạt động với 228 thành viên và 339 lao động thường xuyên.

TIẾN HẠNHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *