Huyện Bắc Tân Uyên: Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 3.800 tỷ đồng


 Theo UBND huyện Bắc Tân Uyên, trong tháng 10-2021, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thực hiện được 385 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng của năm hơn 3.800 tỷ đồng, tăng 9,04% so với cùng kỳ và đạt 80,58% kế hoạch năm.

Cũng trong tháng 10, huyện đã lắp đặt mới 66 điện kế, nâng tổng số điện kế trên địa bàn huyện lên gần 20.000 điện kế. Ước số hộ có điện toàn huyện đạt 99,9%. Trong 10 tháng, huyện thực hiện tiết kiệm điện gần 12.663 triệu kWh, đạt 81,2% kế hoạch năm. Ngành điện cơ bản bảo đảm cung cấp điện phục vụ sinh hoạt cho nhân dân và hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp.

TIẾN HẠNHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *