Huyện Bắc Tân Uyên: Nhiều loại thịt gia cầm giá bán tăng


 Trong năm 2021, giá cả nông sản trong chăn nuôi trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên có sự biến động so với cùng kỳ năm 2020. Theo đó, giá cả heo hơi nằm trong khoảng 45.000 – 48.000 đồng/kg, giảm 39% so với cùng kỳ (năm 2020: 74.000 – 76.000 đồng/kg); gà ta thả vườn 100.000 – 110.000 đồng/kg, tăng 10% so với cùng kỳ (năm 2020: 90.000 đồng/kg – 100.000 đồng/kg); gà Bình Định 60.000 đồng/kg – 65.000 đồng/kg, tăng 17% so với cùng kỳ (năm 2020: 50.000 đồng/ kg – 55.000 đồng/kg); vịt siêu thịt 35.000 – 40.000 đồng/kg; vịt xiêm 55.000 – 58.000 đồng/kg, tương đương cùng kỳ.

Theo đánh giá của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, năm 2021 do dịch bệnh Covid-19, mặc dù giá gia cầm có tăng, tuy nhiên giá thức ăn chăn nuôi cũng tăng đáng kể gây ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, lợi nhuận thấp. Trung tâm sẽ thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin thị trường, chuyển giao khoa học kỹ thuật, khuyến cáo tái cơ cấu chăn nuôi phù hợp, quyết tâm đồng hành cùng nông dân tìm giải pháp, thúc đẩy chăn nuôi phát triển ổn định.

TIẾN HẠNHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *