Huyện Bắc Tân Uyên: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá


Theo UBND huyện Bắc Tân Uyên, trong năm 2021, mặc dù phải chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên kinh tế của huyện vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định, giá trị sản xuất trên từng lĩnh vực kinh tế đều duy trì được mức tăng trưởng so với năm 2020.

Theo đó, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp thực hiện được 2.637 tỷ đồng, tăng 3,94% so với năm 2020; giá trị sản xuất ngành công nghiệp thực hiện được 4.731 tỷ đồng, tăng 10,28%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ là 4.136 tỷ đồng, tăng 12,54%. UBND huyện và các ngành đang hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhanh chóng trở lại hoạt động, phục hồi và phát triển.

TIẾN HẠNHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *