Huyện Bắc Tân Uyên: Hơn 5.600 lượt hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi


Qua 3 năm (2019-2021) thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, Hội Nông dân các cấp huyện Bắc Tân Uyên đã bình xét 5.616 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Thời gian qua, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện còn gắn với hoạt động tương trợ giúp nhau giảm nghèo và làm giàu của hội viên nông dân. Đến nay, Hội Nông dân huyện đã hỗ trợ cho hơn 432 hộ vay với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ nông dân huyện và cơ sở vận động.

NHƯ Ýhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *