Huyện Bắc Tân Uyên: Giá trị thương mại – dịch vụ tăng


Trong tháng 10 năm 2021, dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại – dịch vụ trên địa bàn huyện đã từng bước hoạt động trở lại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng lên.

Theo đó, trong tháng 10, giá trị thương mại – dịch vụ 331 tỷ đồng, tăng 10,03% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng hơn 3.400 tỷ đồng, đạt 80,62% kế hoạch năm. Tại các chợ trên địa bàn huyện lượng hàng hóa tương đối phong phú, đa dạng, chất lượng hàng hóa bảo đảm, cơ bản đáp ứng nhu cầu mua sắm và tiêu dùng của nhân dân, không xảy ra tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, các ngành chức năng huyện đã tiến hành kiểm tra 21 trường hợp, phát hiện và xử lý 20 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 187 triệu đồng.

TIẾN HẠNHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *