Huyện Bắc Tân Uyên: Cấp mới 42 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


 Trong năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới 42 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn huyện. Lũy kế đến nay trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên có 620 DN được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Hiện nay, huyện có 314 DN đang hoạt động với gần 30.000 công nhân. Trong năm 2022, để tiếp tục tạo điều kiện cho các DN đầu tư, phát triển thuận lợi, huyện tập trung giải quyết nhanh, đúng quy định và phù hợp quy hoạch đối với hồ sơ đầu tư của các DN. Đồng thời, tổ chức hội nghị đối thoại với DN để kịp thời giải quyết các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

TIẾN HẠNHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *