Huyện Bắc Tân Uyên: 100% xã, thị trấn được đầu tư hệ thống cấp nước sạch nông thôn


Đến nay, tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên đều được đầu tư hệ thống cấp nước sạch nông thôn, các công trình cơ bản bảo đảm cung cấp nước sạch phục vụ cho người dân trên địa bàn huyện. Trong năm 2021, huyện đã phối hợp với các đơn vị cung cấp nước sạch rà soát, xây dựng lộ trình đầu tư mở rộng mạng lưới các tuyến ống cấp nước sạch trên địa bàn các xã, thị trấn: Tân Thành, Tân Định, Đất Cuốc, Bình Mỹ và Tân Bình. Đến nay, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 100%.

Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng rà soát nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân, tham mưu kế hoạch phối hợp với các đơn vị có liên quan đầu tư mở rộng mạng lưới các tuyến ống cấp nước sạch để phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu sử dụng của người dân.

TIẾN HẠNHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *