Hơn 5.800 doanh nghiệp mới được thành lập


 Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 15-11-2022, tỉnh đã thu hút được84.812 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh, gồm 5.811 doanh nghiệp đăng ký mới với tổng số vốn đăng ký 36.694 tỷ đồng (tăng 28,1% về số lượng và tăng 17,2% về số vốn so với cùng kỳ); 1.456 doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn với 54.153 tỷ đồng (tăng 65,6% về số lượng và tăng 19,8% về số vốn so với cùng kỳ).

Lũy kế đến ngày 15-11-2022, toàn tỉnh có 59.316 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với số vốn đăng ký 615.134 tỷ đồng. Để tiếp tục thu hút đầu tư trong và ngoài nước, UBND tỉnh, các ngành và các chủ đầu tư khu công nghiệp đã tích cực xây dựng, thực hiện các chương trình tiếp thị, xúc tiến đầu tư với nhiều hình thức phù hợp, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thúc đẩy làn sóng khởi nghiệp mạnh mẽ.

NGỌC THANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *