Hội Nông dân tỉnh: Tổ chức Lễ ký kết và triển khai thỏa thuận hợp tác


(BDO) Sáng 19-5, Hội Nông dân tỉnh và Công ty Bảo hiểm PVI Bình Dương tổ chức Lễ ký kết và triển khai thỏa thuận hợp tác thực hiện “Chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân” trên địa bàn tỉnh. Lễ ký kết và triển khai thỏa thuận hợp tác thực hiện “Chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân” giữa Hội Nông dân tỉnh và Công ty bảo hiểm PVI Bình Dương

Theo đó, thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân tỉnh và Công ty Bảo hiểm PVI Bình Dương dựa theo nguyên tắc “Tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hai đơn vị và nội dung hợp tác nhằm hỗ trợ, nâng cao phúc lợi cho hội viên, nông dân, góp phần bảo đảm đời sống an sinh xã hội; nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Hội; thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của Bảo hiểm PVI…

Ông Đỗ Ngọc Huy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khẳng định: Nội dung thỏa thuận có ý nghĩa thiết thực đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Bình Dương. Thời gian tới, hy vọng các cấp Hội trong tỉnh sẽ chủ động, sáng tạo trong phối hợp triển khai thực hiện các nội dung thỏa thuận hợp tác và kế hoạch hoạt động năm 2022 nhằm góp phần cùng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tổng Công ty PVI thực hiện hiệu quả Thỏa thuận hợp tác về “Chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho Hội viên nông dân”.

Thoại Phươnghttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *