Hội nông dân tỉnh: Giải ngân nguồn vốn hỗ trợ nông dân


Hội Nông dân tỉnh vừa phối hợp với Hội Nông dân huyện Bắc Tân Uyên tổ chức giải ngân 2.160.000.000 đồng hỗ trợ cho 25 hội viên nông dân trên địa bàn.

Theo đó, các hội viên được hỗ trợ nguồn vốn thực hiện 7 dự án trồng nấm, hoa lan, hoa màu, chăm sóc cây có múi, nuôi bò và nuôi dê trong thời gian 36 tháng, định mức thấp nhất là 40 triệu đồng và cao nhất là 100 triệu đồng/hộ.

Các hộ hội viên được tiếp cận vốn sử dụng nguồn vốn, bảo đảm thực hiện đúng quy chế hoạt động quỹ hỗ trợ, tham dự các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham gia học tập các mô hình để sản xuất hiệu quả…

NHƯ Ýhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *