Hội Nông dân tỉnh: Gần 200 cán bộ hội được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ


(BDO) Ngày 9-11, Hội Nông dân tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng công tác hội và quản lý các nguồn vốn năm 2021. Lớp bồi dưỡng có gần 200 cán bộ hội từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn tham gia.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác hội cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở hội với hình thức trực tuyến, phù hợp tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Cán bộ hội được bồi dưỡng nội dung xây dựng mô hình kinh tế tập thể nông nghiệp tham gia liên kết trong chuỗi giá trị; vận động nông dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; hướng dẫn nghiệp vụ quản lý các nguồn vốn.

Ông Đỗ Ngọc Huy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo cơ sở hội trong thời gian tới đề xuất tham mưu cấp ủy Đảng về công tác cán bộ, kiện toàn ban chấp hành hội, khai thác lực lượng cộng tác viên ở cơ sở, phát động nông dân phục hồi sản xuất; đồng thời, quan tâm, theo dõi sử dụng quản lý các nguồn vốn và tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong công tác hội.

Như Ý

 https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *