Hội Cựu chiến binh xã Tam Lập, huyện Phú Giáo: Phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách


Theo báo cáo của Hội Cựu chiến binh xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, thời gian qua hội thường xuyên thực hiện tốt vai trò đại diện pháp lý, giúp hội viên được vay vốn từ các nguồn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Đến nay, Hội Cựu chiến binh xã Tam Lập đang quản lý số vốn vay từ hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn vay ưu đãi khác là 5,3 tỷ đồng. Hiện quỹ vốn hỗ trợ của hội là hơn 222 triệu đồng, bình quân đạt hơn 3,4 triệu đồng/ hội viên. Số tiền trên do hội viên xây dựng đã hỗ trợ cho 12 hộ hội viên vay để sản xuất, kinh doanh.

TIẾN HẠNHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *