Hỗ trợ nông dân sản xuất mua phân bón trả chậm


 Năm 2021, các cấp Hội Nông dân huyện Bắc Tân Uyên đã vận động hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giúp hội viên, nông dân vượt qua khó khăn, thoát nghèo và vươn lên trong cuộc sống bằng hình thức bán trả chậm phân bón, vật tư nông nghiệp. Kết quả ước thực hiện 849 triệu đồng, có 485 hộ hỗ trợ, 163 hộ được hỗ trợ.

Chương trình bán trả chậm phân bón, vật tư nông nghiệp mang lại hiệu quả thiết thực, giúp nhiều hội viên nông dân trên địa bàn yên tâm đầu tư sản xuất, góp phần tăng năng suất cây trồng, đồng thời giúp cho hội viên nông dân ngày càng gắn bó mật thiết với tổ chức hội.

TIẾN HẠNHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *