Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử


 UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 5681/KH-UBND về việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN) lên sàn thương mại điện tử (TMĐT), thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch với mục đích hỗ trợ các hộ SXNN, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác đăng ký tham gia các sàn TMĐT để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Hỗ trợ phát triển sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên các sàn TMĐT, giúp người dân giữ giá nông sản, tránh phụ thuộc vào thương lái, trung gian. Đồng thời, thông qua các sàn TMĐT và nền tảng số cung cấp các thông tin hữu ích cho các hộ SXNN…

THOẠI PHƯƠNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *