Hệ thống ngân hàng kịp thời hỗ trợ khách hàng vượt khó


 Trước tác động của dịch bệnh Covdi-19, hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ, buôn bán nhỏ lẻ phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng, các chuỗi sản xuất, cung ứng bị đứt gãy… ảnh hưởng đến tình hình kinh tế – xã hội nói chung và hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh nói riêng.

Để hỗ trợ khách hàng vượt khó, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho 4.700 khách hàng với tổng giá trị nợ 10.000 tỷ đồng; miễn giảm lãi, hạ lãi suất vay gần 69.300 khách hàng với dư nợ khoảng 130.000 tỷ đồng, số tiền được miễn, giảm lãi 1.188 tỷ đồng. Đặc biệt, các tổ chức tín dụng cho vay mới để hỗ trợ khách hàng lũy kế từ 23-1-2020 đến cuối tháng 9-2021 đạt 223.000 tỷ đồng, với 13.000 khách hàng còn dư nợ. Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương, công tác triển khai hỗ trợ tín dụng của hệ thống tín dụng trên địa bàn tỉnh đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng trong việc ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

THANH HỒNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *