Giải pháp phát triển bền vững


Sản xuất sạch hơn (SXSH) chính là giải pháp để doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. Ngành công thương đang nỗ lực hỗ trợ để chiến lược này nhân rộng trong thời gian tới.Công ty Cổ phần Quốc tế Hải Dương (TX.Bến Cát) cải tiến quy trình sản xuất, phù hợp với xu thế

Hiệu quả rõ nét

Từ trước tới nay, nhiều người vẫn quan niệm rằng, khi áp dụng phương thức sản xuất cũ hoặc phải xây dựng hệ thống xử lý chất thải, nhưng thực tế đây là những giải pháp cuối cùng của phương thức SXSH. Có thể nói sự khác nhau cơ bản giữa kiểm soát ô nhiễm và SXSH là vấn đề thời điểm. Kiểm soát ô nhiễm là tiếp cận và can thiệp sau khi sự việc ô nhiễm đã xảy ra, hay nói một cách khác là phản ứng xử lý. Còn trong SXSH, người ta có thể tiếp cận với ô nhiễm một cách chủ động, theo hướng dự báo phòng ngừa, mà theo quan niệm của người Việt Nam thì phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh.

Theo các chuyên gia môi trường trên thế giới, việc áp dụng phương thức SXSH vào thực tiễn là cách tốt nhất để giải quyết ô nhiễm và cải thiện điều kiện, môi trường sản xuất bằng cách tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, giảm chi phí. Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Hải Dương (TX.Bến Cát), nhóm đánh giá SXSH đã tiến hành thu thập số liệu, khảo sát, đánh giá hiện trạng sử dụng nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng từ khu vực, thiết bị… từ đó đưa ra các giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm phát thải ra môi trường, mang lại lợi ích thực tế cho công ty. Cùng với đó, nhóm đánh giá SXSH đã thực hiện khảo sát và làm việc với các cơ sở để đánh giá lại toàn bộ hoạt động sản xuất, kiểm tra thông tin và điều tra thu thập bổ sung các thông tin còn thiếu. Nội dung thực hiện chính trong quá trình khảo sát tại cơ sở, bao gồm thu thập trực tiếp số liệu, thông tin ban đầu từ việc quan sát các thành phần, yếu tố, các sự việc, các hoạt động tại các cơ sở nghiên cứu; đánh giá lại thông tin thu thập được; phối hợp với cơ sở để thu thập thêm các thông tin còn thiếu hoặc chưa chính xác để nhằm tối ưu quy trình sản xuất tại nhà máy, tiết kiệm nhiên liệu hướng đến bảo vệ môi trường, phát triển bền vững doanh nghiệp.

Theo nhóm đánh giá, quy trình sản xuất của doanh nghiệp bảo đảm hợp lý, an toàn. Mỗi loại nguyên liệu được đưa vào mỗi phễu chứa riêng biệt; sử dụng hệ thống định lượng băng tải, mỗi loại sản phẩm sử dụng tần số khác nhau cho mỗi loại nguyên liệu. Hệ thống tự động định lượng theo tần số đã định từ bảng điều khiển, các nguyên liệu sẽ được định lượng liên tục xuống băng tải bên dưới; băng tải truyền động đưa các nguyên liệu đã được định lượng theo tỷ lệ vào bồn trộn đảo. Quá trình trộn bảo đảm các loại nguyên liệu được trộn đều, tạo thành một thể thống nhất. Sau đó sản phẩm được đưa vào bồn cân của hệ thống cân đóng bao tự động. Sản phẩm được kiểm tra đạt chất lượng sẽ tiến hành đóng bao bằng hệ thống cân tự động, lưu kho.

Tại đây, phân hữu cơ vi sinh dạng bột đạt mật độ số vi sinh vật quy định sẽ tiếp tục được hệ thống băng tải chuyền lên bồn chứa rồi cân đóng bao thành phẩm. Với phân bón dạng viên, sẽ được băng tải chuyền lên máy ép đùn, sản phẩm sau khi ép đùn được băng tải chuyển qua hệ thống sàng, sàng bảo đảm loại bỏ những vụn vỡ; sau đó được băng tải chuyển lên bồn chứa và cân đóng bao lưu kho. Với phân hữu cơ khoáng, sản phẩm đạt yêu cầu sẽ tiếp tục được băng tải chuyển lên bồn chứa và cân đóng bao (với phân bón hữu cơ khoáng dạng bột); chuyển qua máy ép viên rồi qua sàng, lên bồn chứa, cân đóng bao tự động (với phân bón hữu cơ khoáng dạng viên)…

Ðiều cần nhấn mạnh ở đây là sau quy trình tư vấn SXSH, Ban Giám đốc công ty Công ty Cổ phần Quốc tế Hải Dương nhận ra SXSH không chỉ đơn thuần là việc thay đổi trang thiết bị sản xuất, mà là vấn đề thay đổi thái độ ứng xử của con người, doanh nghiệp đối với môi trường và áp dụng các bí quyết nhằm cải thiện quy trình sản xuất và sản phẩm của mình trên cơ sở phân tích hệ thống sao cho chi phí đạt mức thấp nhất.

Phù hợp xu thế

Với xu thế hội nhập quốc tế, SXSH đã trở thành một trong những chiến lược quan trọng của ngành công nghiệp hiện đại, hướng tới mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm bằng cách sử dụng tài nguyên, nguyên vật liệu và năng lượng một cách có hiệu quả nhất.

Theo ông Lê Thanh Vượng, Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Hải Dương nêu rõ thông qua đánh giá SXSH, công ty quyết định áp dụng các phương thức SXSH là một phương thức tiếp cận mới áp dụng chiến lược phòng ngừa tổng hợp về môi trường, nhằm nâng cao hiệu suất sinh thái, giảm thiểu rủi ro. Ðiều cần nhấn mạnh là SXSH không chỉ đơn thuần là việc thay đổi trang thiết bị sản xuất, mà còn đề cập tới vấn đề thay đổi hành vi thái độ ứng xử, áp dụng bí quyết công nghệ, cải thiện từng quy trình sản xuất trong cả hệ thống sản xuất, sao cho khoa học và hợp lý.

Ông Phạm Thanh Dũng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và phát triển công nghiệp (Sở Công thương), cho biết SXSH là việc áp dụng liên tục chiến lược phòng ngừa tổng hợp về môi trường vào các quá trình sản xuất, sản phẩm và dịch vụ nhằm nâng cao hiệu suất sinh thái và giảm thiểu rủi ro cho con người và môi trường. Thời gian qua, ngành công thương đã hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đánh giá và đưa ra giải pháp cụ thể để đẩy nhanh việc áp dụng SXSH vào sản xuất; giúp các doanh nghiệp hướng tới bảo vệ môi trường. Trong đó, có kiểm soát quá trình sản xuất, tiết kiệm triệt để nguyên liệu đầu vào, tái sử dụng phế phẩm, đầu tư hệ thống xử lý rác thải.

Thời gian qua, ngành công thương đã tổ chức khóa tập huấn nâng cao năng lực đánh giá SXSH trong công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cách tiếp cận phương thức SXSH. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đánh giá và đưa ra giải pháp cụ thể để đẩy nhanh việc áp dụng SXSH vào sản xuất; giúp các doanh nghiệp hướng tới bảo vệ môi trường, trong đó, có kiểm soát quá trình sản xuất, tiết kiệm triệt để nguyên liệu đầu vào, tái sử dụng phế phẩm, đầu tư hệ thống xử lý rác thải.

Để triển khai hiệu quả giải pháp SXSH vào doanh nghiệp trong thời gian tới, ngành công thương tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng năng lực SXSH cho doanh nghiệp.


Các nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình Hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030, gồm: Hoàn thiện chính sách pháp luật thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững; quản lý, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên, phát triển nhiên liệu, nguyên vật liệu có thể tái tạo, tái sinh; thiết kế bền vững, thiết kế sinh thái, thiết kế để tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy SXSH, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng mô hình, liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm.


Phát triển hệ thống phân phối bền vững, xuất nhập khẩu bền vững; thúc đẩy dán nhãn và chứng nhận nhãn sinh thái; đẩy mạnh phát triển thị trường bền vững, cung cấp thông tin cho người tiêu dùng; đẩy mạnh mua sắm bền vững; nâng cao năng lực, tăng cường giáo dục và thực hành lối sống bền vững; thúc đẩy áp dụng kinh tế tuần hoàn đối với chất thải; đẩy mạnh truyền thông về sản xuất và tiêu dùng bền vững.


Xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về sản xuất và tiêu dùng bền vững; phát triển khoa học công nghệ thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững; thúc đẩy tiếp cận và hỗ trợ tài chính xanh; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

TIỂU MY – TRUNG TÂMhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *