Giải ngân vốn vay cho phụ nữ phát triển kinh tế gia đình


Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An vừa phối hợp với Quỹ tín dụng nhân dân Lái Thiêu tổ chức giải ngân cho 14 hội viên phụ nữ vay vốn đầu tư phục hồi, phát triển kinh tế gia đình sau đại dịch. Theo đó, mỗi hội viên được xét vay từ 30 – 50 triệu đồng với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng để giúp phụ nữ có thêm nguồn vốn buôn bán, sản xuất, sinh hoạt gia đình. Từ đầu năm 2021 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Phú đã giới thiệu nguồn vốn vay từ Quỹ tín dụng nhân dân Lái Thiêu cho 30 chị số tiền gần 1,7 tỷ đồng. Đồng thời, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường còn giới thiệu cho 32 hội viên vay số vốn hơn 1,55 tỷ đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm. Bên cạnh đó, hội còn tạo điều kiện cho 67 nữ chủ hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo vay hơn 2,6 tỷ đồng từ các nguồn vốn chính sách khác.

VĂN TIẾN  https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *