Gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa gửi kho ngoại quan


 Nghị quyết số 10/2021/ UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành cho phép gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, hàng hóa lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đã hết thời hạn lưu giữ, bao gồm cả thời gian gia hạn theo quy định, phát sinh kể từ ngày 1-4-2020, được tiếp tục lưu giữ cho đến không quá 12 tháng sau ngày công bố hết dịch. Hàng hóa gửi kho ngoại quan được gia hạn thời gian lưu giữ khi xuất khẩu phải qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính… Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8-12-2021.

TIỂU MYhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *