Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước


 UBND tỉnh vừa có Văn bản 2606/UBND-KT gửi Cục Thuế tỉnh về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công điện số 06/CĐ-TCT ngày 24- 5-2022.

Theo đó, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8 và 9-2022 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20-11-2022. Nghị định của Chính phủ quy định người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộcác kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế TTĐB theo quy định. Hiện Cục Thuế tỉnh đang khẩn trương phổ biến thông tin đến các đối tượng nộp thuế TTĐB trên địa bàn tỉnh để thực hiện

THANH HỒNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *