Ghi chỉ số điện từ xa cho hơn 281.000 khách hàng


(BDO) Ngày 18-11, Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện “chuyển đổi số” trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Tập đoàn điện lực Việt Nam nhằm tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí. Công nhân kỹ thuật đang kiểm tra chỉ số điện từ xa

Đến nay, toàn PCBD đã triển khai lắp đặt và thay thế công tơ điện tử cho 382.266 khách hàng sử dụng điện, chiếm tỷ lệ 69,55% trên tổng số khách hàng đang quản lý với 382.266/549.640 khách hàng. PCBD đã triển khai lắp hệ thống đo ghi từ xa cho 281.676 khách hàng, trong đó có 6.648 khách hàng sử dụng điện qua trạm biến áp riêng, 275.028  khách hàng sử dụng điện sau trạm công cộng, chiếm tỷ lệ 51,25% trên tổng số khách hàng đang quản lý. 

Theo lộ trình đến năm cuối năm 2025, PCBD sẽ hoàn tất lắp đặt 100% công tơ điện tử và hệ thống đo ghi từ xa cho tất cả các khách hàng mua điện trên địa bàn. 

Minh Duy

 https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *