Gần 600ha sản xuất áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ về trồng trọt


 Hiện trên địa bàn tỉnh có gần 600ha sản xuất áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ về trồng trọt trên các loại cây trồng, gồm 250ha cây có múi, 25ha cây rau và 260ha cây ăn quả khác.

Trong đó, có 3 doanh nghiệp, trang trại lớn thực hiện đăng ký và được tổ chức nhận thẩm định cấp giấy chứng nhận. Bao gồm Công ty Vinamit, với diện tích hơn 150ha trồng 54 giống cây được tổ chức canh tác hữu cơ và nông sản hữu cơ theo tiêu chuẩn hữu cơ USDA (Bộ Nông nghiệp Mỹ) chứng nhận; Hợp tác xã Nhân Đức với diện tích 19ha trồng cam sành và cam xoàn và Hợp tác xã dịch vụ Năm Hạng với diện tích trên 8ha trồng cam sành được tổ chức EU chứng nhận.

PHƯƠNG ANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *