Dự kiến tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2023 tăng 11%


 HĐND tỉnh vừa ban hành nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023. Theo đó, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 8,5 – 8,7% so với năm 2022; tỷ trọng các ngành công nghiệp – xây dựng, dịch vụ, nông – lâm nghiệp – thủy sản và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm trong cơ cấu kinh tế tương ứng đạt 67,00% – 23,09% – 2,49% – 7,42%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trên 8,7%; GRDP bình quân đầu người khoảng 177,1 triệu đồng/năm. Kim ngạch xuất khẩu tăng 9 – 10%; kim ngạch nhập khẩu tăng 9 – 10%.

Cùng với đó, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 74.617 tỷ đồng, tổng chi cân đối ngân sách địa phương đạt 23.273 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15%. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1,8 tỷ đô la Mỹ, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 11%, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt 100%; xây mới nhà ở xã hội 8.000 – 10.000 căn.

TIỂU MYhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *