Dự báo nhiều chỉ số kinh tế tăng trưởng khá


Theo dự báo của ngành công thương tỉnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2021 ước đạt 291.428 tỷ đồng, tăng 15,24% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 99,34% so với kế hoạch (kế hoạch năm 2021 tăng 16% so cùng kỳ). Kim ngạch xuất khẩu năm 2021 ước đạt 34.102 triệu USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 109,7% so với kế hoạch (kế hoạch năm 2021 tăng 12% so cùng kỳ). Kim ngạch nhập khẩu năm 2021 ước đạt 27.680 triệu USD, tăng 28,6% so với cùng kỳ, đạt 113,8% so với kế hoạch năm 2020 (kế hoạch năm 2021 tăng 13% so cùng kỳ).

Cũng theo ngành công thương tỉnh, với tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định cho đến thời điểm hiện nay, dự báo chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2021 ước tăng 8% so với cùng kỳ năm 2020 (kế hoạch năm 2021 tăng 9,2%). Hiện các cấp ngành tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp khôi phục sản xuất, hoàn thành chỉ tiêu năm 2021.

TIỂU MYhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *