Doanh thu từ dịch vụ kho bãi, hỗ trợ vận tải tăng


Theo Cục Thống kê tỉnh, doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi tháng 4-2022 ước đạt trên 2.369 tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 12,6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt 67,5 tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 852,2 tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 9,3% so với cùng kỳ; doanh thu kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 1.450 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 15,1% so với cùng kỳ.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi đạt trên 9.495 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Thời gian qua, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp đã phục hồi sau những tác động của đại dịch Covid-19. Do đó, các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu để phục vụ sản xuất, kinh doanh, nhu cầu lưu kho, lưu bãi, kê khai hải quan đều tăng, góp phần tăng doanh thu.

NGỌC THANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *