Đoàn kết, đồng lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022


 Với sự lãnh đạo, điều hành của Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc (TGĐ), bằng nhiều giải pháp vượt khó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh (SXKD), cùng sự quyết tâm nỗ lực của tập thể công nhân lao động (CNLĐ), Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR) đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022.

 Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa không ngừng đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân lao động nhằm mang lại hiệu quả cao trong khai thác mủ cao su

 Những giải pháp sát thực

Năm 2022, tình hình SXKD của PHR gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết không thuận lợi, tình trạng thiếu hụt lao động, tình hình tiêu thụ, giá bán, doanh thu mủ cao su thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021… Tuy nhiên, với sự nỗ lực tháo gỡ khó khăn của BTV Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ công ty đến cơ sở, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và CNLĐ; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị cơ sở đề ra nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động và phát động các phong trào thi đua theo từng giai đoạn cụ thể; kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành thích trong phong trào thi đua để động viên, khích lệ CNLĐ hăng hái thi đua tăng năng suất, bảo đảm ngày giờ công và nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Ban TGĐ công ty đã đổi mới công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, lãnh đạo đơn vị bám sát vào các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tháng, quý, nửa năm và cả năm để tổ chức thực hiện.

Nổi bật là Ban TGĐ công ty đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, sáng kiến cải tiến nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng… Song song đó, công ty cũng đã tổ chức quán triệt, triển khai có hiệu quả chủ trương tiết kiệm chi phí rộng khắp trong cán bộ, nhân viên, người lao động, góp phần giảm chi phí giá thành và hiệu suất đầu tư theo chỉ đạo chung của ngành cao su. Đặc biệt, công ty đã xây dựng các quy định cũng như hệ thống quản lý ISO về quản lý tay nghề công nhân, hàng tháng, hàng quý từ cấp đội đến cấp công ty; xây dựng lộ trình thanh lý dần các diện tích vườn cây đến tuổi thanh lý căn cứ trên hiện trạng và chất lượng vườn cây thực tế, trên cơ sở cân đối sản lượng, lao động hàng năm tại đơn vị. Đồng thời, công ty tăng cường nghiên cứu, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất, chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện gắn máng chắn mưa, mái che mưa và mái che chén cho tất cả vườn cây nhóm I và một số vườn cây nhóm II. Qua đó, giúp giảm tỷ lệ mủ tạp bị mất và số ngày công nhân phải nghỉ cạo do mặt cạo ướt khi có mưa, góp phần cải thiện năng suất sản lượng vườn cây, năng suất lao động cho từng công nhân và áp dụng nhiều sáng kiến, cải tiến khác trong sản xuất, quản lý nhằm tiết kiệm chi phí.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành công đoàn công ty và Ban TGĐ công ty đã duy trì tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp đã đề ra, tổ chức đối thoại theo quy chế. Cụ thể, giám đốc các nông trường, xí nghiệp đã phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức tiếp xúc gặp gỡ trực tiếp CNLĐ tại đội, nhà máy sản xuất để thông tin tình hình sản xuất, chăm lo đời sống và xem xét giải quyết các đề xuất, kiến nghị của CNLĐ, góp phần xây dựng tốt mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ giữa người quản lý và người lao động. Đồng thời, công ty kịp thời thông tin tình hình SXKD cũng như những khó khăn và thách thức để CNLĐ hiểu, yên tâm công tác cùng công ty nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhờ đó, công ty đã xây dựng được không khí làm việc đoàn kết và nghiêm túc, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu.

BTV Đảng ủy, Ban TGĐ công ty cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo các công ty trực thuộc bảo đảm hoạt động SXKD có hiệu quả. Đến nay, hầu hết các công ty đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và chăm lo tốt đời sống vật chất, văn hóa tinh thần và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động.

Hoàn thành kế hoạch sản lượng

Từ những giải pháp vượt khó kịp thời của BTV Đảng ủy và Ban TGĐ công ty, cùng với sự nỗ lực không ngừng, sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể người lao động, PHR đã hoàn thành kế hoạch sản lượng và chăm lo chu đáo đời sống CNLĐ, tiền lương bình quân ước đạt trên 9 triệu đồng/ người/tháng. Công ty duy trì tổ chức tốt chế độ ăn giữa ca của người lao động với tổng số tiền 8,85 tỷ đồng, bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động với tổng số tiền 7,4 tỷ đồng và trang bị bảo hộ lao động cho cán bộ, CNLĐ trong đơn vị với tổng số tiền 1,8 tỷ đồng; đóng đầy đủ các loại bảo hiểm cho người lao động với tổng số tiền hơn 56 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty còn cùng địa phương nơi đơn vị đứng chân thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và đóng góp xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà tình nghĩa, thăm hỏi các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ, gia đình khó khăn… trên 2 tỷ đồng.

Với những kết quả đạt được, công ty vinh dự được Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố nằm trong danh sách 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2022 (xếp thứ 45/100); top 50 công ty niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2011-2022 và nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Đây cũng là niềm tin, là động lực để công ty tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

 Trong năm 2022, PHR đã hoàn thành kế hoạch sản lượng vào ngày 7-12 và dự kiến đến ngày 31-12, khai thác được 10.400 tấn mủ quy khô, đạt 110,64% kế hoạch năm. Với giá bán mủ cao su bình quân 40 triệu đồng/tấn (so với cùng kỳ năm 2021 thấp hơn 1 triệu đồng/tấn), tổng doanh thu công ty mẹ đạt hơn 2.132 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế (ước) đạt 904,59 tỷ đồng (đạt 100,64%). Công ty đã hoàn thành việc chi cổ tức năm 2021 cho cổ đông với tỷ lệ 25%/mệnh giá, năm 2022 chi cổ tức tỷ lệ 40%/mệnh giá.

 ĐỖ TRỌNG – ĐỨC THUẬNhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *