Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Thủ Biên – Đất Cuốc


 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Thủ Biên – Đất Cuốc. Cụ thể, điều chỉnh tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông; điều chỉnh phạm vi dự án 1 giải phóng mặt bằng đường Thủ Biên – Đất Cuốc: Giải tỏa từ 50,5m thành 80,5m, giải phóng mặt bằng theo tim đường hiện hữu đều ra hai bên, bảo đảm bề rộng tuyến đạt 74,5m cộng phần đất bảo vệ, bảo trì đường mỗi bên 3m. Riêng các đoạn vướng các trụ điện cao thế, thực hiện nắn chỉnh cục bộ tuyến đường song hành bên trái tuyến (hướng từ cầu Thủ Biên đi Đất Cuốc).

Cùng với đó điều chỉnh phạm vi vuốt nối nút giao tại Km3+870, kéo dài mương dẫn hạ lưu cống ngang tại Km4+487, điều chỉnh hạ lưu cống ngang tại Km5+294. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh là 2.373,6 tỷ đồng…

KHẢI ANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *