Diện tích nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gia tăng


 Trong những năm qua, ngành nông nghiệp đã tổ chức nhiều công tác thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp kỹ thuật cao gắn với công nghiệp chế biến. Qua đó đã góp phần làm gia tăng diện tích sản xuất nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, trong sản xuất nông nghiệp đô thị có 172ha; diện tích ứng dụng công nghệ cao đạt gần 5.550ha. Trong lĩnh chăn nuôi, nông nghiệp đô thị có 2.870 hộ đầu tư sản xuất với số lượng khoảng 35.330 con nuôi các loại, chủ yếu như: Cá cảnh, ba ba, nhím… Chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tiếp tục phát triển với 147 trang trại đầu tư nuôi gà giống, gà đẻ trứng, gà thịt với tổng đàn trên 8,4 triệu con, chiếm 68% tổng đàn. Chăn nuôi heo thịt, heo giống chất lượng cao có 199 trang trại với tổng đàn 547.000 con. Chăn nuôi vịt thịt có 30 trại với số lượng 393.000 con. Chăn nuôi bò sữa có 2 trang trại với quy mô đang nuôi 850 con.

THOẠI PHƯƠNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *