Điện lực Bình Dương đạt sản lượng 955 triệu kWh


(BDO) Ngày 11-11, Công ty Điện lực Bình Dương cho biết, trong tháng 10-2021, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 995 triệu kWh, tăng 16,77% so với tháng 9/2021 (852 triệu kWh). Lũy kế đến tháng 10-2021 là 11.614 triệu kWh, đạt 78,31% kế hoạch được EVNSPC giao trong năm 2021 là 14.830 triệu kWh, tăng 0,38% so với cùng kỳ năm 2020. Dù ảnh hưởng dịch bệnh nhưng Công ty Điện lực Bình Dương đã bảo đảm cung cấp điện liên tục cho khách hàng

Trong đó, sản lượng điện thương phẩm đến cấp điện áp 22kV đạt 10.360 triệu kWh, tăng 0,28% so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng điện cung ứng cho công nghiệp giảm 0,47% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm tỷ trọng 76,14%, giảm 0,65% so với cùng kỳ năm 2020. 

Công ty Điện lực Bình Dương cũng đã tăng cường chất lượng phục vụ khách hàng.  Chỉ tiêu suất sự cố và độ tin cậy cung cấp điện thực hiện đến cuối tháng 10 với tổng thời gian mất điện bình quân (SAIDI) là 203,27/244,93 phút, thực hiện/kế hoạch; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,548/1,768 lần; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,766/2,323 lần/khách hàng.

Minh Duy

 https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *