Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng đường dây, quy hoạch các trạm điện


Theo Sở Công thương, để bảo đảm điện cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt, sở đã họp với các cấp ngành, địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng đường dây 110kV từ trạm biến áp 220kV Bến Cát đến trạm biến áp 220kV Chơn Thành. Bổ sung quy hoạch trạm biến áp 110kV LEGO và điều chỉnh quy hoạch trạm biến áp 110kV tại Khu công nghiệp VSIP III. Thỏa thuận vị trí trạm biến áp 110kV Tân Hiệp và đường dây đấu nối…

Sở Công thương cũng phối hợp với Công ty Điện lực Bình Dương giải quyết nhu cầu lắp đặt tủ ATS trung thế phục vụ chuyển nguồn tự động cho Công ty TNHH Sài Gòn Stec.

T.MYhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *