Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp


 Hiện toàn tỉnh có hơn 69% tổng đàn gia cầm, 65% tổng đàn gia súc và 5.700 ha trồng trọt ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, trong đó có gần 600 ha sản xuất trồng trọt theo hướng hữu cơ.

Trên địa bàn tỉnh hiện đã hình thành một số khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, diện tích lớn, như: Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao An Thái, huyện Phú Giáo với tổng diện tích thực hiện dự án là 411,75 ha trồng chuối, dưa lưới, cây có múi, nhãn, bơ; Khu nông nghiệp công nghệ cao Công ty Cổ phần Vinamit đầu tư phát triển 150 ha nông sản các loại như mít, chuối, rau các loại… Cùng với đó, trên địa bàn tỉnh có rất nhiều trang trại mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao và cho hiệu quả kinh tế rất tốt.

PHƯƠNG ANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *