Cục thuế tỉnh: Xử phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế hơn 22 tỷ đồng


 Cục Thuế Bình Dương cho biết trong năm 2022 đã đẩy nhanh tiến độ giải quyết và xử lý hồ sơ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, rà soát các trường hợp người nộp thuế (NNT) không thực hiện nộp hồ sơ khai thuế để có hướng xử lý, hướng dẫn.

Kết quả, việc chấp hành kê khai thuế của NNT tốt hơn, ngành thuế đã tiếp nhận 460.790 lượt hồsơ khai thuế, đạt 96,2% trên tổng số lượt hồsơ khai thuếphải nộp; hồsơ khai thuếnộp đúng hạn 457.916 lượt, đạt 99,4% trên tổng số hồsơ khai thuếđã nộp. Song song với việc tạo thuận lợi cho NNT, cơ quan thuế đã đẩy mạnh đôn đốc kê khai, quyết liệt trong xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế. Kết quả, cơ quan thuế đã ban hành 4.884 quyết định xử phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế, trong đó phạt cảnh cáo 1.228 trường hợp, số tiền xử phạt 22,2 tỷ đồng.

THANH HỒNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *