Cục thuế tỉnh: Tăng cường thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế


Theo Cục Thuế tỉnh, trong quý III-2022, ngành thuế đã hoàn thành thanh tra, kiểm tra 311 doanh nghiệp (DN), lũy kế 9 tháng đã hoàn thành 1.923 DN, đạt 65% kếhoạch năm. Trong đó, thanh tra hoàn thành 83 DN, đạt 53% kếhoạch năm, kiểm tra hoàn thành 1.840 DN, đạt 65% kếhoạch năm.

Từ hoạt động kiểm tra, thanh tra ngành thuế đã truy thu, thu hồi, phạt với tổng số thuế hơn 63 tỷ đồng; đãnộp ngân sách Nhà nước gần 17,6 tỷ đồng, đạt 28%. Lũy kế9 tháng, tổng số thuế truy thu, thu hồi, phạt là hơn 347,6 tỷ đồng, giảm khấu trừ20,5 tỷ đồng, miễn giảm thuế 134,3 tỷ đồng, đãnộp ngân sách Nhà nước trên 205,6 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch.

Hiện nay, tình hình chây ỳ, nợ đọng thuế có xu hướng tăng cao, vì vậy Cục Thuế tỉnh đang triển khai các giải pháp tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với các DN có dấu hiệu gian lận về thuế, cố tình nợ thuế nhằm tăng thu ngân sách Nhà nước, giảm nợ đọng thuế.

THANH HỒNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *